top of page
Nitja - Competition Entry

Lillestrøm, Norway

2014

The new Akershus Art centre and its surrounding park will become part of the cultural quarter in central Lillestrøm and will enhance synergy with its surrounding public cultural attractions.

The compact building volume introduced, preserves most of the site and permits the development of a welcoming and playful city park. The building is orientated towards neighbouring buildings; the town hall, the train station and the main street. The building is slightly elevated above the park and by its public facades, invites the public in. The main floor is mostly transparent and has a seamless connection with the outside park. The exhibition rooms are located at the second floor, accessed by iconic staircase.

Region

Lillestrøm er midt i en viktig byutviklingsprosess. Lillestrøm jobber strategisk med at fremtida skal kunne tilby innbyggerne i regionen spennende og innovative arbeidsplasser sammen med et kvalitativt, raust og tolerant bymiljø for ung og gammel. Byen er et knutepunkt for regiontog, flytog og buss, samtidig som byen er en elveby ved Nitelva med flotte rekreative områder.

Hovedgreb

Hovedgrepet er å introdusere et kompakt bygg for å frigjøre mest mulig av tomten til skulpturhage og kunstplass, samt å rasjonalisere både energimessig og økonomisk.

Bygget er en kjærlighetserklæring til byen og tomta som ikke skal koste skjorta. Det er lagt stor vekt på å verne det grønne preget i området. Dette for å beholde åpenhet mot sør, bevare siktlinjer, skape lune og solrike uterom mellom byggene, få til et samlende uterom i Kirkegata 10 og sist - men ikke minst: bevare de vakre trærene langs tomtegrensa. 

 

Bygningsvolumet er vridd 45 grader på Kirkegata for å henvende seg til det eksisterende kulturhuset, Rådhuset og togstasjonen; et viktig bymessig grep for å skape inviterende fasader og gode byrom mot viktige nabobygg. Hovedetasjen i nybygget er transparent og inviterende mot byen. Det er en flytende overgang mellom gulvet i uterommet og gulvet i foajéen,  som er inviterende og godt dimensjonert for menneskelig skala.

 

Byrommets form gjennom tomta henter inspirasjon fra Nitelva, og forbinder Jonas Lies gate med Kirkegata. Kunstplassens gang- og siktlinjer styrker flyten gjennom hele kulturkvartalet, skaper gode uterom og knytter gammelt og nytt  på en helhetlig måte.

02_summer_rev.jpg

AKS

Akershus Kunstsenter er et lokalt kunstsenter med regionalt eierskap, der nasjonal og internasjonal kunst av høy kvalitet står i fokus. AKS har et godt kunstfaglig rykte og er i ferd med å befeste sin posisjon i det norske kunstlivet som et kunstnersenter av høy kvalitet. Arkitekturen som ramme for kunstopplevelser skal løfte frem kunsten, ikke være dominerende. Nybygget favner bredt, og ivaretar et rikt program, legger opp til attraktive og hyggelige “shared spaces” der et fleksibelt program kan foregå.

Section

Uterommene

Kunstopplevelser tenkes ikke begrenset til inne i bygget. Vridningen av bygget gir rom for et spennende romforløp gjennom tomta. Uterommene i Kirkegt. 10 og 12 er utarbeidet som en helhet. Selve nybygget er tegnet innenfor byggegrensen på sin respektive tomt. Plassrom av forskjellige karakter dannes og muliggjør en variert bruk av tomta.

Facade South

Facade East

Facade West

Energy concept

Prosjektets holdning til arkitektur og miljø: Utgangspunktet for energieffektiv prosjektering er form og orientering - med hensyn til sol, vind, mikroklima, funksjon, opplevelse og arkitektur som helhet. Prosjektets energistrategi fokuserer på bygningsmessige strategier og strategiske løsninger på et overordnet nivå. Utgangspunktet for forslagets miljøstrategi og holdning til økonomi er et kompakt, areal- og kostnadseffektiv form.


Byggets arkitektur utgjør således, i seg selv, prosjektets hovedstrategi på energiområdet.

Interior

Foajéen er myldrearealet og innehar varierte funksjoner. Innerst i foajeèn er en betongtrapp utformet. Denne trianguleres rundt et vertikalt rom som gir luft og lys ned til foajeèn. Trappen er skulpturell og unik for kunstsenteret. Dette grepet tydeliggjør kunssenteret som arena for visning av ung kunst & skulptur.

Typology:  Cultural, Commercial

Location:  Lillestrøm, Norway

Year:  2014

Status:  Competition entry, 1nd prize, On-going

Size:  1650 m2

Client:  Skedsmo Municipality

Collaborators:  Architectopia, Cowi, Union Consult, BS akustikk, Bygganalyse

Team:  Ingeborg U. Barlaup, Johann Magnus Kjartansson, Marco Boella, Vit Gerhard, Marit Justine Haugen, Dan Zohar

  • Facebook - Black Circle
  • HZA Instagram
bottom of page